CRHISM [Université de Perpignan-Via Domitia]

Què és el CRHiSM ?

CRHiSM Centre de Recerques Històriques sobre les Societats Mediterrànies.

EA 2984

Director i contactes: Pr. Nicolas MARTY

Secretaria: Tel.: 33 (0)4 68 66 21 55 / email: nicomar@univ-perp.fr

Pàgina Web: https://crhism.wordpress.com

Temàtica general: Història, art i patrimonis de les societats mediterrànies

L’activitat de l’equip de recerca s’organitza al voltant d’un tema general, Història, arts i patrimonis de les societats mediterrànies i té com a objectiu específic la comprensió de les dinàmiques d’un espai, el de la Mediterrània occidental, a través d’una perspectiva pluridisciplinar que associa història, història de l’art i arqueologia.

Les qüestions de mobilitat, d’intercanvi, de circulació i de transferència en un context a la vegada marítim i terrestre constitueixen el nucli de l’activitat del centre de recerca i son al mateix temps elements d’estructuració del conjunt dels eixos d’investigació que reuneixen totes les orientacions de l’activitat investigadora.

Eixos de recerca.

 

Eix 1. Producció, intercanvis  mobilitats.

-De la producció fins al consum: actors i institucions de l’economia, dinàmiques territorials del desenvolupament.

-Migracions i mobilitats: xarxes comercials, intercanvis mercantils, mobilitat de les poblacions.

-Paisatges històrics: història i arqueologia de la població, de l’hàbitat, dels recursos.

-Arqueologia i patrimoni dels llocs de producció, de comercialització i d’emmagatzematge.

Eix 2. Arts, patrimonis, representacions.

-Història social de l’art: oficis de l’artesanat i de l’art; estatut social de l’artista, comanda…

-Creació, recepció i traspàs de models en les arts plàstiques i l’arquitectura.

-Història de l’art hispànic: historiografia, identitats i cosmopolitisme en l’art rossellonès.

-Anàlisi iconogràfica i representació social: iconografia i discurs cinematogràfic.

Eix 3. Normes i transgressions en les societats mediterrànies.

-Construcció social de les normes als territoris dels antics països de dret escrit.

-Ruptures de les regles, violències i llurs representacions.

-Internaments i exilis.

Formacions.

Grau

Història, Història de l’Art

Guia intèrpret

Màster:

Història-Història de l’art /Gestió del patrimoni

Escola doctoral ED 544: “INTER-MED”: desenvolupament i dinàmiques

especials transfrontereres i interculturals.

Projectes europeus i internacionals:

El CRHiSM col·labora en diferents programes i projectes internacionals:

– Labex Archimede : universitat de Montpellier, Centre français d’archéologie des temps egyptions de Karnak

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_Labex_2/73/7/ARCHIMEDE_(arch)_207737.pdf

-Portador secundari del Programa Blanc de la ANR « Envasos i condicionaments alimentaris »; així, el CRHiSM ha estat associat a un grup de recerca europeu: EWOL  “European  ways  of  Life  in  ‘the American  Century’: Mediating  Consumption  and  Technology  in  the Twentieth Century, Collaborative Research Project (CRP)  in  the

framework of  the European Science Foundation’s (ESF) EUROCORES program Inventing Europe”;

-Xarxa temàtica pluridisciplinar: Alimentació.

-Programa de recerca: industrialització, desindustrialització, reindustrialització, iniciat per l’UMR TELEMME Ais-Marsella.

-Soci de RESOPYR III;

– Programa d’arqueologia submarina al port de Tiro (Líban);

– Programes d’Història de l’art i representació de l’exili, de la violència i de la guerra.

Publicités

Les commentaires sont fermés.